silkofos_grove@yahoo.gr
+30.6973605770 | English

Ακτινογραφίες: Όρθιος ή Ξαπλωμένος ο ασθενής;

Ζητάμε πάντα όρθιες ακτινογραφίες από τους ασθενείς μας σε αντίθεση με την κυρίαρχη ακτινολογική προσέγγιση. Γιατί χρειαζόμαστε ακτινογραφίες με τον ασθενή όρθιο και όχι ξαπλωμένο;

Η απάντηση είναι προφανής. Χρειαζόμαστε την επίδραση της βαρύτητας για να δούμε ξεκάθαρα τί επίδραση έχει πάνω στη  σπονδυλική στήλη και στις δομές που την απαρτίζουν. Είναι προφανές πως ούτε ένας μεσοσπονδύλιος δίσκος, ούτε ένα σπόνδυλος  έχουν την ίδια εικόνα όταν πάνω τους πέφτουν 40 κιλά βάρους. Η διαφορά δεν είναι θεωρητική αλλά παρατηρήσιμη και εξαιρετικά σημαντική για έναν ειδικό που ασχολείται με τη σπονδυλική στήλη.

Η δουλειά του χειροπράκτη είναι να επανατοποθετήσει τα ημι-εξαρθρωμένα οστά στη σωστή τους θέση. Η όρθια ακτινογραφία είναι εξαιρετικά σημαντική επειδή του παρέχει πληροφορίες που διαφορετικά δεν θα μπορούσε να λάβει. Η ακτινογραφία με τον ασθενή ξαπλωμένο παρέχει εσφαλμένη εικόνα για τη σπονδυλική στήλη του ασθενούς, συνήθως πολύ καλύτερη από την πραγματική, και σίγουρα πολύ διαφορετική.

Η ανατομία και φυσιολογία του ανθρώπου και κατ’ επέκταση η σπονδυλική του στήλη αναπτύχθηκε μέσα από τη διαδικασία της εξέλιξης με τέτοιον τρόπο που να εξυπηρετεί  τη ζωή στην ΟΡΘΙΑ θέση. Όλο το μυοσκελετικό ανθρώπινο σύστημα είναι όπως είναι για να καταστεί τον άνθρωπο λειτουργικό στην ΟΡΘΙΑ θέση. Η ανθρώπινη ζωή εξελίχθηκε στην ΟΡΘΙΑ θέση όχι σε ξαπλωμένη.

Επειδή λοιπόν ο χειροπράκτης δεν  χρησιμοποιεί φάρμακα για να «κοροϊδέψει» τον ανθρώπινο πόνο κι επειδή σκοπός του είναι να πάει στη ρίζα του προβλήματος και να λύσει τις μυοσκελετικές ανισορροπίες χρησιμοποιώντας τα χέρια του, χρειάζεται πληροφορίες από τον ασθενή κυρίως σε ΟΡΘΙΑ θέση.

Στις όρθιες ακτινογραφίες φυσικά καταλήγει και η σύγχρονη ορθοπεδική επιστήμη.

Στην ιστοσελίδα της Βορειοαμερικανικής Κοινότητας Σπονδυλικής Στήλης (NorthAmericaSpineSociety), στην οποία είναι εγγεγραμμένα πάνω από 8000 μέλη επαγγελμάτων υγείας, από ορθοπεδικούς και αναισθησιολόγους ως νευρολόγους και επιστήμονες, διαβάζουμε:

«…Για να αποκτήσει αληθινή εικόνα της σπονδυλικής σας στήλης ο γιατρός σας μπορεί να ζητήσει όρθιες ακτινογραφίες. Με την όρθια ακτινογραφία ο γιατρός μπορεί να έχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι διάφορες δυνάμεις επιδρούν πάνω στην σπονδυλική στήλη και προκαλούν πόνο» (Ακτινολογική Αξιολόγηση για πόνο μέσης – Knowyourback.org)

Σύγχρονη έρευνα του 2018 συμπεραίνει:

«Οι οσφυικές και πυελικές παράμετροι καθώς και οι κύριες καμπύλες της σπονδυλικής στήλης στην όρθια θέση είναι σημαντικά χειρότερες από αυτές σε ξαπλωμένη θέση σε ασθενείς με παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης» («Διαφορά στην ολική σπονδυλική ευθυγραμμία ανάμεσα στην ύπτια και την όρθια θέση ασθενών με παραμορφώσεις σπονδυλικής στήλης ενηλίκων, χρησιμοποιώντας μια νέα συγκριτική μέθοδο…»)

Άλλη σύγχρονη έρευνα του 2015 καταλήγει:

«Τα όρθια ραδιογραφήματα αποδίδουν αποτελεσματικά την αύξηση του ποσοστού ολίσθησης (σπονδυλολίσθησης). Αυτό μπορεί να έχει τεράστια επίδραση στις μετρήσεις της ολίσθησης και με τη σειρά του στις θεραπευτικές στρατηγικές. Επίσης, ο βαθμός ολίσθησης στις όρθιες ακτινογραφίες προσθέτει μια ακόμη παράμετρο, αυτήν της αστάθειας, η οποία μπορεί να ληφθεί υπόψη στη θεραπευτική προσέγγιση» («Σύγκριση μεταξύ όρθιων και ύπτιων ραδιογραφημάτων σε σπονδυλολίσθηση μικρού βαθμού»)

 

Μερικά παραδείγματα:

 

 

 

Μετά απο τα παραπάνω είναι εξόφθαλμο πως οι όρθιες ακτινογραφίες δίνουν πολύ πιο σημαντικές πληροφορίες στον επαγγελματία για μυοσκελετικά θέματα. Είναι υποχρέωσή μας να ενημερωνόμαστε για τις νέες επιστημονικές ανακαλύψεις και προσεγγίσεις του επαγγέλματός μας ώστε να προσφέρουμε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες στους ασθενείς μας.

 

Πηγές:

  • Hasegawa, K., Okamoto, M., Hatsushikano, S., Caseiro, G., & Watanabe, K. (2018). Difference in whole spinal alignment between supine and standing positions in patients with adult spinal deformity using a new comparison method with slot-scanning three-dimensional X-ray imager and computed tomography through digital reconstructed radiography. BMC musculoskeletal disorders19(1), 437. doi:10.1186/s12891-018-2355-5
  • Dhakal, G., Biswas, A., Rathinavelu, S., Patel, D., & Basu, S. (2015). Comparison between Standing and Supine Lateral Radiographs in Low Grade Spondylolisthesis. Journal of Manmohan Memorial Institute of Health Sciences1(4), 14-18.
  • Know Your Back. Org – Radiographic Assessment For Back Pain
  • Προσωπικό αρχείο