silkofos_grove@yahoo.gr
+30.6973605770 | English

Ιδιοπαθής Σκολίωση - Θεραπεία και Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις

Θεραπεία

Η θεραπεία της Ιδιοπαθούς  Σκολίωσης με βάση την Κοινότητα Έρευνας Σκολίωσης (SRS) ενδείκνυται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 

 

Επιπλέον, η Διεθνής Κοινότητα Σκολίωσης Ορθοπεδικής Θεραπείας και Αποκατάστασης (ΚΣΟΘΑ- International Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment – SOSORT) τοποθετείται σχετικά με τις ενδείξεις θεραπείας ως εξής:

 

 

Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά, τη Διάγνωση και την Πρόγνωση της Σκολίωσης διαβάστε εδώ.

 

Σχετικά με τις Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις, η ΚΕΣ, η Αμερικανική Ακαδημία Ορθοπεδικών Χειρουργών (AAOS), η Παιδιατρική Κοινότητα Βορείου Αμερικής (POSNA) και η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής (AAP) αναφέρουν:

 

«Πιστεύουμε πως οι μη- χειρουργικές θεραπευτικές παρεμβάσεις όπως ο Κηδεμόνας και οι Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις υποστηρίζονται από σύγχρονες έρευνες υψηλής ποιότητας και μπορούν να μειώσουν την πιθανότητα επιδείνωσης της σκολιωτικής καμπύλης που οδηγεί σε χειρουργική επέμβαση.»

Position Statement - Screening for the Early Detection for Idiopathic Scoliosis in Adolescents

SRS/POSNA/AAOS /AAP Position Statement 2015

 

Η νέα γνώση που μας παρέχουν οι πρόσφατες έρευνες σχετικά με τις Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις (ΕΦΑ) για την Ιδιοπαθή Σκολίωση συνοπτικά είναι πως:

 

 • Οι ΕΦΑ μειώνουν την πιθανότητα επιδείνωσης μικρών και μεσαίων σκολιώσεων και προσφέρουν σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα από τις Γενικές Ασκήσεις (Monticone et al 2014).

 • Η μέθοδος Schroth (η πρώτη και πιο αποτελεσματική προσέγγιση ΕΦΑ) είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης και πρέπει πάντα να συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα θεραπείας (Kuru et al 2015).

 • Οι ΕΦΑ είναι αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση της σκολίωσης και υπερέχουν των Γενικών Ασκήσεων και της αποχής από άσκηση (Anwer et al 2015).

 • Η μέθοδος Schroth βελτιώνει την μυϊκή αντοχή, τον πόνο και την εμφάνιση σε άτομα με Εφηβική Ιδιοπαθή Σκολίωση. Ο συνδυασμός της μεθόδου Schroth με τον κηδεμόνα προσφέρει σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα από την εφαρμογή μόνο του κηδεμόνα, χωρίς άσκηση (Schreiber et al 2015).

 • Η μέθοδος Schroth όταν προστίθεται στο πρόγραμμα θεραπείας καταφέρνει να μειώσει τη γωνία Cobb και την σοβαρότητα του κυρτώματος της σκολίωσης (Schreiber et al 2017).

 • Τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα της μεθόδου Schroth, όταν προστίθενται στο πρόγραμμα θεραπείας, δίνουν μεγάλο πλεονέκτημα συγκριτικά με την απλή παρακολούθηση του ασθενούς ή μόνο τη χρήση κηδεμόνα (Schreiber et al 2017).

 • Η μέθοδος Schroth όταν προστίθεται στη θεραπεία με κηδεμόνα επιτυγχάνει σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα από τον κηδεμόνα μόνο του (Kwan et al 2017).

 • Οι ΕΦΑ βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών με Ιδιοπαθή Σκολίωση (Zheng et al 2017).

 

Η Διεθνής Κοινότητα Σκολίωσης Ορθοπεδικής Θεραπείας και Αποκατάστασης (SOSORT) στις οδηγίες που εξέδωσε το 2011 με τίτλο «Ορθοπεδική θεραπεία και αποκατάσταση της Ιδιοπαθούς Σκολίωσης κατά την ανάπτυξη», σχετικά με τις Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις συνιστά:

 

 • Οι ΕΦΑ πρέπει να είναι το πρώτο βήμα θεραπείας της Ιδιοπαθούς Σκολίωσης, ώστε να εμποδίσουν/ περιορίσουν την εξέλιξη της παραμόρφωσης και τη χρήση του κηδεμόνα.

 • Οι ΕΦΑ πρέπει να βασίζονται σε τρισδιάστατη (3Δ) αυτό-διόρθωση της στάσης του ασθενούς, εξάσκηση σε καθημερινές δραστηριότητες, σταθεροποίηση της διορθωμένης θέσης του σώματος και εκπαίδευση του ασθενούς.

 • Είναι απαραίτητο οι ΕΦΑ να ακολουθούν τις σχολές που έχουν τα περισσότερα επιστημονικά τεκμήρια σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους και την Ιδιοπαθή Σκολίωση.

 • Είναι απαραίτητο οι ΕΦΑ να προγραμματίζονται και να διδάσκονται από θεραπευτές πιστοποιημένους από την αντίστοιχη σχολή της μεθόδου που χρησιμοποιούν.

 • Είναι απαραίτητο οι ΕΦΑ να εφαρμόζονται εξατομικευμένα σε κάθε ασθενή, σε κάθε διαφορετικό τύπο σκολίωσης και διαφορετική φάση της θεραπείας.

 • Είναι απαραίτητο οι ΕΦΑ να εφαρμόζονται πάντα εξειδικευμένα και με συνέπεια ώστε να έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

 

Όπως φαίνεται και παραπάνω γίνεται μια σημαντική διάκριση μεταξύ Ειδικών Φυσικοθεραπευτικών Ασκήσεων για σκολίωση και Γενικών Ασκήσεων. Οι Γενικές Ασκήσεις είναι ασκήσεις οι οποίες:


 • Δε λαμβάνουν υπόψη τους τις νέες τεκμηριωμένες έρευνες σχετικά με τους τύπους σκολίωσης και τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστούν θεραπευτικά.

 • Αναφέρονται όχι εξειδικευμένα σε κάθε τύπο σκολίωσης και ασθενή με σκολίωση, αλλά γενικά σε διάφορες παθήσεις, ακόμη και σε άτομα που δεν ασθενούν.

 • Είναι γνωστές σε διάφορους ειδικούς διαφόρων κλάδων και εφαρμόζονται ακόμη και σε προπονητικά προγράμματα διάφορων αθλημάτων.

 • Δε λαμβάνουν υπόψη τους την τρισδιάστατη (3Δ) παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης που είναι χαρακτηριστικό της Ιδιοπαθούς Σκολίωσης.

 • Δεν έχουν καμία ένδειξη πως λειτουργούν θεραπευτικά/ ανασταλτικά σε περιπτώσεις Ιδιοπαθούς Σκολίωσης.


Παραδείγματα Γενικών Ασκήσεων – Τι ΔΕΝ είναι οι Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις για σκολίωση:

 

Παράδειγμα Ειδικών Φυσικοθεραπευτικών Ασκήσεων (Schroth απο τη σχολή Βαρκελώνης) για σκολίωση:

 

Παρακάτω βλέπουμε τα αποτελέσματα Ειδικών Θεραπευτικών Ασκήσεων (Schroth απο τη σχολή της Βαρκελώνης) για σκολίωση κατ’ ευθείαν μετά τις ασκήσεις. Παρατηρείστε τη διαφορά στην κλίση της σπονδυλικής στήλης και του κορμού πριν και μετά τις ασκήσεις. Το αποτέλεσμα δεν διαρκεί μόνιμα με την πρώτη φορά αλλά προσθέτει κάθε φορά ένα λιθαράκι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αθροιστικά οι ΕΦΑ έχουν σημαντικό αποτέλεσμα.

Αριστερά ΠΡΙΝ, Δεξιά ΜΕΤΑ τις ασκήσεις 20 λεπτών

Αριστερά ΠΡΙΝ - Δεξιά ΜΕΤΑ τις ασκήσεις 20 λεπτών 

Πηγές:

 • Monticone et al (2014) Active self-correction and task-oriented exercises reduce spinal deformity and improve quality of life in subjects with mild adolescent idiopathic scoliosis. Results of a randomised controlled trial. European Spine Journal Volume 23, Issue 6, pp 1204–1214
 • Kuru et al (2015) The efficacy of three-dimensional Schroth exercises in adolescent idiopathic scoliosis: a randomised controlled clinical trial. Sage Journals Volume: 30 issue: 2, page(s): 181-190
 • Anwer et al (2015) Effects of Exercise on Spinal Deformities and Quality of Life in Patients with Adolescent Idiopathic Scoliosis. BioMed Research International Volume 2015 (2015), Article ID 123848, 15 pages
 • Schreiber et al (2015) The effect of Schroth exercises added to the standard of care on the quality of life and muscle endurance in adolescents with idiopathic scoliosis—an assessor and statistician blinded randomized controlled trial: “SOSORT 2015 Award Winner”. Scoliosis201510:24
 • Schreiber et al (2017) Schroth Physiotherapeutic Scoliosis-Specific Exercises Added to the Standard of Care Lead to Better Cobb Angle Outcomes in Adolescents with Idiopathic Scoliosis – an Assessor and Statistician Blinded Randomized Controlled Trial. PLOS One. 2016 Dec 29;11(12):e0168746
 • Kwan et al (2017) Effectiveness of Schroth exercises during bracing in adolescent idiopathic scoliosis: results from a preliminary study—SOSORT Award 2017 Winner. Scoliosis Spinal Disord. 2017; 12: 32.
 • Zheng et al (2017) Whether Orthotic Management and Exercise are Equally Effective to the Patients With Adolescent Idiopathic Scoliosis in Mainland China?: A Randomized Controlled Trial Study. Spine (Phila Pa 1976). 2017 Sep 6
 • Negrini et al (2011) 2011 SOSORT guidelines: Orthopaedic and Rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during growth. Scoliosis 20127:3
 • Weiss et al (2006) Indications for conservative management of scoliosis (guidelines). Scoliosis 20061:5
 • Scoliosis Research Society http://www.srs.org (10/1/2018)